Werkwijze

1. Gratis pre-intake

De pre-intake is de eerste stap richting je persoonlijke doel (een verbeterde leefstijl). Het is een gratis en vrijblijvend gesprek. Deze duurt ongeveer 15 minuten. De pre-intake is onder andere bedoeld om kennis te maken, te bespreken wat je hulpvraag is, welke verwachtingen je hebt en wat gedaan moet worden om je doel te bereiken. Na de pre-intake beslissen we samen of het traject van start gaat. Dan maken we een afspraak voor een intake en de begeleiding.

2. Voedingsadvies

De volgende stap is het intakegesprek. Hier wordt 45-60 minuten voor uitgetrokken. Tijdens dit intakegesprek gaan we onder andere dieper in op verwachtingen, (sub) doelen, medische geschiedenis, leefstijl en voedings- en beweeggewoonten. Daarnaast vinden lichaamsmetingen plaats. Naar aanleiding hiervan stellen we samen een behandelplan op en wordt het advies uitgewerkt. Je kunt dan direct aan de slag!

3. Vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten blijft het behandelplan de rode draad en wordt je voortgang gemonitord. Daar wordt besproken hoe het gaat en wat extra aandacht geniet. Vanzelfsprekend kunt je ook nieuwe doelen opstellen of bestaande doelen bijstellen. De vervolgconsulten duren maximaal 30 minuten. De lengte en frequentie van de behandeling (aantal vervolgconsulten) hangen af van de persoonlijke hulpvraag en verschillen per persoon.

Wacht niet op een goede dag - eet gewoon